Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu Rejestracji oraz podczas składania Zamówień przez Administratora danych tj. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://printsalon.pl prowadzony przez PrintSalon SP. Z O.O., ul. Lwowska 6/113, 35-301 Rzeszów, , o numerze NIP: 5170394130, w celu realizacji składanych przeze mnie Zamówień. W tym samym celu podane Dane Osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – drukarniom lub podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Dane podane w trakcie procesu rejestracji przechowywane będą do czasu usunięcia Konta użytkownika.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem założenia Konta użytkownika oraz umożliwienia składania Zamówień, jak też że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.